Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ফুলতলার দর্শনীয় স্থান সমুহ

 ** শাহ নিমাত্রার মাজার শরীফ

 ** ইমিগ্রেশন-কাস্টম

 ** মতিঝিল

 ** চা বাগান

 ** হাড়ারগজ পাহাড়

 ** ডাকটিলা

 ** ধলাই হাওড়

 ** চুঙ্গাবাড়ী

 ** সিতাইর ডহর

 ** জুড়ী নদী

 যাতায়াত:

সিএনজি অথবা কার যোগে সহ যে ভ্রমন করা যায়।